Εμβολιασμός κατά του πνευμονιοκόκκου. Ίσως σε αφορά!

Υπάρχουν δύο εμβόλια κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου:

 

-Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) –Prevenar 13

-Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23) –Pneumovax 23

 

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου;

 

Ενήλικες ≥65 ετών ή που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου  που υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο  (βλέπε παρακάτω), πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίων. Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV13 και μετά 1 (ένα) χρόνο να ακολουθεί το PPSV23. – Σε άτομα ηλικίας ≥65 ετών που έχει προηγηθεί το PPSV23, τότε το PCV13 πρέπει να γίνεται μετά 1 (ένα) χρόνο.

 

Ομάδες υψηλού κινδύνου

 

-Ενήλικες άνω των 65 ετών

-Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες (>5 ετών έως ≤64 ετών) που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

 • Άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία, όπως δρεπανοκυτταρική αναιμία, υπερσπληνισμό, σπληνεκτομή
 • Συγγενής ανοσοανεπάρκεια (κυρίως έλλειψη της IgG2)
 • Ανοσοκαταστολή κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας
 • Νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
 • Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
 • Χρόνια πνευμονοπάθεια, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος και της κυστικής ίνωσης
 • Συστηματικοί καπνιστές ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες
 • Κοχλιακά εμφυτεύματα
 • HIV λοίμωξη

 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

 

Δείτε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών των ενηλίκων εδώ: