Σε ποιο χέρι πρέπει να μετράμε την πίεση;

Γιατί βρίσκουμε διαφορετική πίεση στα άνω άκρα;

Η παρουσία διαφοράς στην αρτηριακή πίεση των άνω άκρων έως 10mmHg παρατηρείται συχνά και είναι συνήθως φυσιολογική. Μία μόνιμη και μεγάλη διαφορά της πίεσης (>15 mmHg) ανάμεσα στα δύο άνω άκρα μπορεί να υποδηλώνει κάποια νόσο. Μία από αυτές, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς,  είναι η στένωση των αγγείων εξαιτίας αθηρωματικής νόσου και σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Υπάρχουν κι άλλες νόσοι που ευθύνονται  για την διαφορά της αρτηριακής πίεσης ανάμεσα στα άνω άκρα, όπως είναι οι αγγειίτιδες, τα ανευρύσματα, η στένωση του ισθμού της αορτής, καθώς και η – εκ των έξω- πίεση των αγγείων.

Αν διαπιστωθεί διαφορά, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται πάντα στο χέρι με την υψηλότερη ένδειξη. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το άκρο με την χαμηλότερη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Έτσι ένας  ασθενής με υπέρταση μπορεί θεωρηθεί ότι έχει φυσιολογική πίεση και να αφεθεί χωρίς θεραπεία. Η παρακολούθηση ασθενών με γνωστή υπέρταση είναι επίσης προβληματική, διότι μπορεί ο ασθενής να εκληφθεί λανθασμένα ως ρυθμισμένος.

Είναι καλό να γνωρίζετε αν υπάρχει διαφορά στην αρτηριακή πίεση  των χεριών σας.

Μάθετε πως να μετράτε σωστά την αρτηριακή σας πίεση: