Πως να μετρήσετε σωστά την αρτηριακή σας πίεση

Σημαντική επισήμανση: Τοποθετήστε την περιχειρίδα με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, 2-3 εκ. πάνω από την καμπή του αγκώνα. Αρχικά μετρήστε την αρτηριακή πίεση και στα δύο άνω άκρα με βάση τις παρακάτω οδηγίες. Το χέρι με την υψηλότερη πίεση είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να μετράτε στο εξής την πίεσή σας.

Καταγράψτε την πίεσή σας για 1 εβδομάδα πριν την επίσκεψή σας στον γιατρό. Κατεβάστε το αρχείο καταγραφής της πίεσής σας εδώ

Πηγή: 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines, European Society of Hypertension

 

Δείτε τον σωστό τρόπο μέτρησης της πίεσης στο σπίτι:

 

Δείτε το σύντομο βίντεο με τις οδηγίες: