Μέτρηση πίεσης εκτός ιατρείου. Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Τα τελευταία χρόνια τόσο η Αμερικανική όσο και η Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης, έχουν αναδείξει την περιπατητική 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΜΡΜ- Ambulatory Blood Pressure Monitoring) και τις κατ’οίκον μετρήσεις (ΗΒΡΜ– Home Blood Pressure Monitoring) σε βασικά εργαλεία για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με υπέρταση. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένες δοκιμασίες προσφέρουν πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μετρήσεις στο ιατρείο, που αποτελούσαν ως τώρα τη μέθοδο εκλογής (gold standard).

Α. Περιπατητική 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΒΡΜ)

Γίνεται με την λήψη ενός μεγάλου αριθμού μετρήσεων από ένα φορητό, ηλεκτρονικό, πιστοποιημένο πιεσόμετρο βραχίονα, το οποίο φορά ο ασθενής για 24 ώρες

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συγκαταλέγονται:

  1. Η καταγραφή της συμπεριφοράς της πίεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (24ωρη διακύμανση)

  2. Η δυναμική καταγραφή της πίεσης καθώς ο ασθενής εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες σε real life συνθήκες, σε αντιδιαστολή με τις στατικές μετρήσεις του ιατρείου και του σπιτιού

  3. Η λήψη νυχτερινών μετρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και δεν μπορούν να ληφθούν με άλλο τρόπο

  4. Η αναγνώριση των συχνών φαινομένων της υπέρτασης λευκής μπλούζας και τη συγκαλυμμένης υπέρτασης, των οποίων η διάγνωση στο ιατρείο είναι δυσχερής

  5. Η παροχή αξιόπιστων μετρήσεων που προσεγγίζουν τις πραγματικές πιέσεις με μεγάλη ακρίβεια

Κατεβάστε τις οδηγίες για την μέρα της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής σας πίεσης

Β. Καταγραφή της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι (ΗΒΡΜ)

Χορηγείται στον ασθενή ειδικό, πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη χρήση ηλεκτρονικό πιεσόμετρο βραχίονα και λαμβάνονται καθημερινές μετρήσεις για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να σημειώνει την πίεσή του. Ακολούθως αξιολογείται ο μέσος όρος των πρωινών και απογευματινών μετρήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι:

  1. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στην οικία του ασθενούς, προκαλώντας εξάλειψη των στρεσσογόνων παραγόντων του ιατρείου

  2. Είναι εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδος

  3. Βοηθάει τον ασθενή να συμμετέχει ενεργά στη μέτρηση και κατ΄επέκταση στην παρακολούθηση της πίεσής του στη συνέχεια

  4. Βοηθάει στην αναγνώριση των φαινομένων της υπέρτασης λευκής μπλούζας και τη συγκαλυμμένης υπέρτασης

  5. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ‘από μέρα σε μέρα’ διακύμανση της αρτηριακής πίεσης

Οι δύο μέθοδοι θεωρούνται συχνά συμπληρωματικές και όχι απλώς εναλλακτικές.

Δείτε το σχετικό βίντεο στο YouTube