Πιεσόμετρο περιπατητικής 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης!

Το ιατρείο διαθέτει το πιεσόμετρο περιπατητικής 24ωρης καταγραφής πίεσης Mortara (Tiba) Ambulo 2400 , που μετρά πιστοποιημένα και με αναγνωρισμένο πρωτόκολλο την αρτηριακή πίεση!

Δείτε γιατί είναι σημαντική η 24ωρη καταγραφή της πίεσης στο σύντομο αυτό βίντεο

 

 

European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitorin
Stergiou G, Asmar R, Myers M, Palatini P, Parati G, Shennan A, Wang J, O’Brien E. J Hypertens 2018; 36:479-87.