Έγχρωμος φορητός υπερηχογράφος WiFi!

Έγχρωμος φορητός υπερηχογράφος κορυφαίας τεχνολογίας που συνδέεται μέσω WiFi με smartphone και tablet!

Με βάρος μόλις 120 gr,  το καινούριο μας απόκτημα έγινε αμέσως το δεξί μας χέρι, αποτελώντας ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο εύκολα, γρήγορα και κυρίως ΠΑΝΤΟΥ!

Η γιατρός εκπαιδεύτηκε στη υπερηχογραφία άνω και κάτω κοιλίας από την  “Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία”.