Πιεσόμετρο μέτρησης της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου

Το ιατρείο διαθέτει το πιστοποιημένο πιεσόμετρο Omron Intelli M7 ΙΤ που χρησιμοποιείται  για την μελέτη της αρτηριακή πίεσης εκτός ιατρείου. Χορηγείται στον ασθενή για 7 μέρες και στη συνέχεια αξιολογείται ο μέσος όρος των πιέσεων της εβδομάδας. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να σημειώνει τις τιμές του αφού καταγράφονται όλες αυτόματα από το πιεσόμετρο.

Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
Κλινικώς πιστοποιημένο και για χρήση από διαβητικούς

Με τεχνολογία ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής

Με περιχειρίδα μεσαίου/μεγάλου μεγέθους. Όπως και να τοποθετήσετε το περιβραχιόνιο Intelli Wrap γύρω από το μπράτσο σας, η μέτρηση θα είναι ακριβείας

Μετράει και την πρωινή υπέρταση και προβάλλει τη μέση εβδομαδιαία τιμή των πρωινών και βραδινών μετρήσεων ξεχωριστά

Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο

Δείτε γιατί ειναι σημαντική η μέτρηση της πίεσης εκτός ιατρείου στο σύντομο video