Πρακτικές οδηγίες για ασθενείς υπό ινσουλινοθεραπεία

Σε αυτά τα σύντομα βίντεο δίνονται συμβουλές από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία σε ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη, για την φύλαξη της πένας ινσουλίνης και τη σωστή εκτέλεση της ένεσης.