Πρακτικές οδηγίες για τον αυτοέλεγχο του διαβητικού ασθενούς

Πρακτικές οδηγίες για τον αυτοέλεγχο του σακχάρου των ασθενών με διαβήτη από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία