Επικαιροποιημένες οδηγίες ΚΑΡ.Π.Α 2021 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε και εκτυπώστε τις οδηγίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)