Η ιατρός αρθρογραφεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό για την υγεία i-ygeia.gr