Άρθρο της γιατρού στο Hypertension Watch

Το άρθρο μας φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ασθενών με Υπέρταση “Hypertension Watch”