Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ιατρείο διαθέτει τον αμερικανικό ηλεκτροκαρδιογράφο Mortara Eli 150