Αξιόπιστη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Η σωστή μέτρηση και η αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Η ιατρός έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια για την αρτηριακή υπέρταση και έχει ολοκληρώσει τη διαδικτυακή εκπαίδευση του επιστημονικού οργανισμού STRIDE BP για την αξιολόγηση της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο (Office BP), της 24ωρης περιπατητικής καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ABPM) και της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι (HBPM).

 

 

Με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υπέρτασης.