Τι είναι η νευροπίεση;

Η νευροπίεση είναι ένα από τα πιο συχνά ιατρικά προβλήματα. Τι είναι όμως η νευροπίεση; Είναι πραγματικά αθώα;