ΚΕΠΑ

Η γιατρός μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον εισηγητικό φάκελο ΚΕΠΑ για παθήσεις σχετικές με την ειδικότητα της Παθολογίας όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση κ.α. Ο ασθενής οφείλει να προσκομίσει στην γιατρό όλα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν τις παθήσεις του π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας, εργαστηριακές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των φιλμς σε περίπτωση ακτινογραφιών-αξονικών ή μαγνητικών τομογραφιών)

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΠΑ δείτε εδώ