Ιατρικά Πιστοποιητικά

Η ιατρός χορηγεί κατόπιν εξέτασης:

1. Αναρρωτική άδεια μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
2. Ιατρικά πιστοποιητικά:
• Σε αθλούμενους σε γυμναστήρια, κολυμβητήρια κλπ
• Σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου άνω των 16 ετών (μαθητικό δελτίο)
• Σε εργαζομένους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (υγειονομικό πιστοποιητικό)
• Σε υποψήφιους οδηγούς για δίπλωμα οδήγησης (Συμβεβλημένη με το Τμήμα Συγκοινωνιών Λάρισας)
• Για εργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
• Για εργασία στο εξωτερικό