Ιατρικά Πιστοποιητικά

Η ιατρός χορηγεί κατόπιν εξέτασης:

1. Αναρρωτική άδεια μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Δείτε τη νεότερη εγκύκλιο)
2. Ιατρικά πιστοποιητικά: