24ωρη Καταγραφή Πίεσης

Γιατί είναι τόσο σημαντική; 

Τα τελευταία χρόνια τόσο η Αμερικανική όσο και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, έχουν αναδείξει την 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΜΡΜ- Ambulatory Blood Pressure Monitoring) σε βασικό εργαλείο για τη διάγνωση και αλλά και την παρακολούθηση ασθενών με υπέρταση. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη δοκιμασία προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μετρήσεις στο ιατρείο, που αποτελούσαν ως τώρα τη μέθοδο εκλογής (gold standard).

Η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης επιτυγχάνεται με την λήψη ενός μεγάλου αριθμού μετρήσεων με τη βοήθεια ενός φορητού, ηλεκτρονικού, πιστοποιημένου πιεσομέτρου βραχίονα, το οποίο φορά ο ασθενής για 24 ώρες.

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου  αυτής συγκαταλέγονται:

  1. η καταγραφή της συμπεριφοράς της πίεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (24ωρη διακύμανση)
  2. η δυναμική καταγραφή της πίεσης καθώς ο ασθενής εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες σε real life συνθήκες, σε αντιδιαστολή με τις στατικές μετρήσεις του ιατρείου
  3. η λήψη νυχτερινών μετρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και δεν μπορούν να ληφθούν με άλλο τρόπο
  4. η αποκάλυψη των συχνών φαινομένων της υπέρτασης λευκής μπλούζας και τη συγκαλυμμένης υπέρτασης, των οποίων η διάγνωση στο ιατρείο είναι δυσχερής
  5. η παροχή αξιόπιστων μετρήσεων που προσεγγίζουν τις πραγματικές πιέσεις του ασθενούς με μεγάλη ακρίβεια.

Αν διαπιστώνετε υψηλές τιμές κατά τη μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης (>135/85 mmHg), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και ελεγχθείτε για πιθανή υπέρταση. H 24ωρη καταγραφή είναι ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος να ελέγξετε την αρτηριακή σας πίεση με ακρίβεια.

Κατεβάστε τις οδηγίες για την ημέρα της 24ωρης καταγραφή της πίεσης

 

Δείτε γιατί είναι σημαντική η μέτρηση πίεσης εκτός ιατρείου