24ωρη Καταγραφή Πίεσης

Γιατί είναι τόσο σημαντική; 

Τα τελευταία χρόνια τόσο η Αμερικανική όσο και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, έχουν αναδείξει την 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΜΡΜ- Ambulatory Blood Pressure Monitoring) σε βασικό εργαλείο για τη διάγνωση και αλλά και την παρακολούθηση ασθενών με υπέρταση. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη δοκιμασία προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μετρήσεις στο ιατρείο, που αποτελούσαν ως τώρα τη μέθοδο εκλογής (gold standard).

Η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης επιτυγχάνεται με την λήψη ενός μεγάλου αριθμού μετρήσεων με τη βοήθεια ενός φορητού, ηλεκτρονικού, πιστοποιημένου πιεσομέτρου βραχίονα, το οποίο φορά ο ασθενής για 24 ώρες.

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου  αυτής συγκαταλέγονται:

  1. η καταγραφή της συμπεριφοράς της πίεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (24ωρη διακύμανση)
  2. η δυναμική καταγραφή της πίεσης καθώς ο ασθενής εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες σε real life συνθήκες, σε αντιδιαστολή με τις στατικές μετρήσεις του ιατρείου
  3. η λήψη νυχτερινών μετρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και δεν μπορούν να ληφθούν με άλλο τρόπο
  4. η αποκάλυψη των συχνών φαινομένων της υπέρτασης λευκής μπλούζας και τη συγκαλυμμένης υπέρτασης, των οποίων η διάγνωση στο ιατρείο είναι δυσχερής
  5. η παροχή αξιόπιστων μετρήσεων που προσεγγίζουν τις πραγματικές πιέσεις του ασθενούς με μεγάλη ακρίβεια.

Αν διαπιστώνετε υψηλές τιμές κατά τη μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης (>135/85 mmHg), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και ελεγχθείτε για πιθανή υπέρταση. H 24ωρη καταγραφή είναι ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος να ελέγξετε την αρτηριακή σας πίεση με ακρίβεια.

Κατεβάστε τις οδηγίες για την ημέρα της 24ωρης καταγραφή της πίεσης

 

Δείτε το βίντεο για την μέτρηση πίεσης εκτός ιατρείου